Česká republika

Slovensko

NATUSWEET

KONTAKTY

PARTNERI

O NÁS

ÚVOD

Výrobca krmív

Farmár

Silážovanie / Konzervácia

Zvieratá

Antikokcidiká

Popis

Výhody použitia

Dávkovanie

Prevencia subklinickej kokcidiózy stále predstavuje ekonomicky významný faktor v modernom chove hydiny. Kľúčom k úspechu je vytvorenie prostredia s nízkym infekčným tlakom, kde antikokcidiká nielenže držia situáciu pod kontrolou, ale tiež umožňujú rozvoj prirodzenej imunity.

 

Coxiril® je doplnkovou látkou, určenou k profylaxii kokcidiózy u brojlerov, moriek a japonských prepeličiek. Obsahuje 2 g/kg účinnej látky diklazurilu.

 

Jedná sa o účinné syntetické antikokcidikum s možnosťou strategického využitia za účelom eliminácie infekčného tlaku v pravidelných intervaloch. Coxiril® zabíja kmene kokcidií rezistentných voči ionoforom a pomáha obnoviť účinnosť ionoforných  antikokcidík.

Budovanie prirodzenej imunity je pre kurčatá a morky nevyhnutné, aby sa ubránili kokcidióze. Ranné vývojové štádia kokcidií rodu Eimeria sú vysoko imunogénne. Vďaka tomu prípravky, ktoré účinkujú len na neskoršie štádia vývojového cyklu kokcidií, nenarušia budovanie prirodzenej imunity.

Diklazuril má silný smrtiaci účinok voči neskorším vývojovým štádiám kokcidií rodu Eimeria, ale nenarušuje vývoj skorých, imunogénnych štádií. Coxiril® nezasahuje nepriaznivo do procesu vytvárania prirodzenej imunity (Maes et al.,1988).

Hlavné výhody

 

• Mikrogranulky umožňujú efektívnejšie podávanie a vyššiu účinnosť.

• Nulová ochranná lehota.

• Mimoriadne účinná, efektívna a bezpečná chemická látka.

• Silný smrtiaci účinok voči všetkým významným druhom kokcidií.

• Nebráni rozvoju prirodzenej imunity.

• Možno ho použiť na zníženie infekčného tlaku kokcidií pred zahájením programu vakcinácie proti kokcidióze.

• Vynikajúci bezpečnostný profil u všetkých druhov zvierat.

• Široké rozmedzie dávkovania (0,8-1,2 ppm).

• Žiadny tepelný stres ani zvýšená vlhkosť podstielky.

• Výborná kompatibilita s inými komponentmi krmiva.

• Malý podiel prachových častíc, zaručuje optimálnu účinnosť prípravku a bezpečnosť pri práci.

Pokyny pro Dávkovanie

Design Janota

|       Posledná aktualizácia: 19.3.2019

Úvod

O nás

Partneri

Fotogaléria

Kontakty