Česká republika

Slovensko

NATUSWEET

KONTAKTY

PARTNERI

O NÁS

ÚVOD

Výrobca krmív

Farmár

Silážovanie / Konzervácia

Zvieratá

Silážovanie / Konzervácia

Najúčinnejší systém hermetického uzavretie siláže!

Najúčinnejší systém

hermetického uzavretie siláže!

Rovnomerne pripravený povrch riadne udupanej siláže ošetrite soľami organických kyselín – benzoan sodný, sorban draselný alebo prípravkami SilaPro NC, SilaPro Mix NA

alebo SilaFor NA Plus.

1. Čo najskôr po ošetrení

zakryte povrch siláže viacvrstvovou PE fóliou alebo bariérovou fóliou.

 

2. Prekryte fóliu ochrannou

záťažovou tkaninou SILOTEX  alebo sieťou SILONET.

 

Pre dokonalé utesnenie povrchu siláže

položte pozdĺž silážnej jamy záťažové vrecia SILOBAG naplnené štrkom.

 

Vrecia musia byť kladené za sebou tak,

že spodná časť jedného vreca prekrýva úchyt predchádzajúceho vreca.

Pri skrmovaní nechajte vždy celý horný okraj siláže zaťažený neprerušovaným radom záťažových vriec SILOBAG.

 

V priebehu vyberania siláže posúvajte

záťažové vrecia SILOBAG len o nevyhnutne

potrebnú vzdialenosť.

 

Design Janota

|       Posledná aktualizácia: 18.6. 2018

Úvod

O nás

Partneri

Fotogaléria

Kontakty