Silážovanie / Konzervácia Najúčinnejší systém hermetického uzavretie siláže!
Najúčinnejší systém hermetického uzavretie siláže!

Rovnomerne pripravený povrch riadne udupanej siláže ošetrite soľami organických kyselín – benzoan sodný, sorban draselný alebo prípravkami SilaPro NC, SilaPro Mix NC alebo SilaFor Stabil NC

1. Čo najskôr po ošetrení  zakryte povrch siláže viacvrstvovou PE fóliou alebo bariérovou fóliou SILOSTOP.

 

2. Prekryte fóliu ochrannou záťažovou tkaninou SILOTEX  alebo sieťou SILONET.

 

Pre dokonalé utesnenie povrchu siláže položte pozdĺž silážnej jamy záťažové vrecia SILOBAG naplnené štrkom.

Vrecia musia byť kladené za sebou tak, že spodná časť jedného vreca prekrýva úchyt predchádzajúceho vreca.

 

Pri skrmovaní nechajte vždy celý horný okraj čela siláže zaťažený neprerušovanou radou záťažových vriec SILOBAG.

 

V priebehu vyberania siláže posúvajte záťažové vrecia SILOBAG len o nevyhnutne potrebnú vzdialenosť.

 

© Design Janota 2015

|       Posledná aktualizácia: 30.3. 2017

Úvod

O nás

Partneri

Fotogaléria

Kontakty