Česká republika

Slovensko

NATUSWEET

KONTAKTY

PARTNERI

O NÁS

ÚVOD

Výrobca krmív

Farmár

Silážovanie / Konzervácia

Zvieratá

Enzýmy

Hostazym®X

Enzým prinášajúci

prospech zvieratám a úspory farmárom

Popis

Výhody použitia

Dávkovanie

Hostazym® X

OBDRŽEL NOVOU EVROPSKOU REGISTRACI!

schválený pro:

 • výkrm prasiat
 • menšinové druhy drubeže
 • Prasiatka
 • brojlery
 • kruty
 • nosnice

 

EU-registrace císlo: 4a1617

unikátny multi-enzymový komplex s deklarovanou

aktivitou endo-1,4-β xylanázy

 

Hostazym® X je prírodný enzýmový komplex s deklarovanou aktivitou endo-xynalázy. Tento komplex je produkovaný prostredníctvom procesu fermentácie na pevnom substráte (SSF) s využitím špecifického kmeňa Trichoderma longibrachiatum. V priebehu procesu SSF produkčný kmeň vylučuje komplex enzýmov degradujúcich NSP: endo-1,4-ß-xylanáza, endo-1,4-ß- glukanáza, endo-1,3 (4)-ß- glukanáza, α- amyláza, proteáza, α-galaktosidáza atd. Vedľajšie enzymatické aktivity doplňujú hlavnú aktivitu pentosanázy a ďalej napomáhajú degradácii NSP.

 

Okrem preukázanej účinnosti pri degradácii NSP ako zdroja energie v cereáliách je treba spomenúť, že komplex pentosanáza- xylanáza obsiahnutý v prípravku Hostazym® X, má značnú príbuznosť s vysoko rozvetvenými a rabinoxylanmi prítomnými v rastlinných zdrojoch proteínov, napríklad v sójovom šrote. To ešte ďalej zvyšuje celkovú účinnosť preparátu Hostazym® X v krmivách.

 

Výhody použitia preparátu Hostazym® X

 

 • Zvýšenie výživnej hodnoty krmiva na báze cereálií s vysokým podielom NSP.
 • Väčšia pružnosť pri tvorbe receptúr s čo najnižšími nákladmi. Stála kvalita krmiva bez ohľadu na zmeny obsahu NSP v cereáliách.
 • Zvýšený denný prírastok telesnej váhy, zlepšenie konverzie krmiva a vyrovnanosti kŕdľa.
 • Zvýšená rovnomernosť rastu v priebehu rastovej i výkrmovej fázy.
 • Zníženie rizika porúch trávenia po zmene komponentov kŕmnej zmesi.
 • Zníženie množstva vylučovaného dusíku a fosforu do prostredia, zlepšenej kvality podstielky.

Design Janota

|       Posledná aktualizácia: 19.3.2019

Úvod

O nás

Partneri

Fotogaléria

Kontakty