Česká republika

Slovensko

NATUSWEET

KONTAKTY

PARTNERI

O NÁS

ÚVOD

Výrobca krmív

Farmár

Silážovanie / Konzervácia

Zvieratá

Antikokcidiká

Popis

Výhody použitia

Dávkovanie

NEW!

ochranná lhůta 0 dní

• nejlepší volba pro shuttle programy

• nulová ochranná lhůta pro vaše pohodlí

Sacox® 120 microGranulate

je kokcidiostatikum používané k profylaktické kontrole různých druhů kokcidií: E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. mivati, E. tenella a E. brunetti, u výkrmových kuřat a kuřic v odchovu.

 

MECHANISMUS PŮSOBENÍ

Sacox® 120 microGranulate je kokcidiostatikum používané k profylaktické kontrole různých druhů kokcidií: E. acervulina, E. maxima, E. necatrix, E. mivati, E. tenella a E. brunetti, u výkrmových kuřat a Sacox® 120 microGranulate je biologicky aktivní v důsledku schopnosti tvořit komplexy s kationy, zejména díky schopnosti přenášet ionty draslíku do buňky a z buňky ven. Vysvětlením kokcidiocidní aktivity je tak narušení vnitrobuněčné iontové rovnováhy parazita.

 

 • Nejpoužívanější salinomycin na světě
 • Spolehlivá ochrana před kokcidiózou
 • Ionofor poskytující ochranu před všemi hlavními druhy kokcidií
 • Mechanizmus účinku minimalizuje možnost vzniku rezistence
 • Dobře funguje ve všech ročních obdobích, bez ohledu na teplotu
 • Neomezuje příjem krmiva ani jiné funkce organismu
 • Bez negativních vlivů na spotřebu vody
 • Vysoce kompatibilní se všemi krmnými doplňky
 • Účinný ve všech typech směsí nebo krmiv
 • Vynikající sypkost
 • Bez rizika spékání nebo hrudkování při skladování v zásobnících
 • Dokonalá homogenita ve směsích a krmivu
 • Stabilní při všech běžných metodách zpracování a výroby krmiv
 • Bez problémů s kontaminací nebo přenosem
 • Dobrá návratnost investice

Pokyny pro Dávkovanie

Cílové druhy

Minimální a maximální obsah salimomycinu v hotovém krmivu

(ppm)

Množství Sacoxu zapraveného do krmiva

(g/tuna)

Maximální stáří

Ochranná lhůta

Výkrm kuřat

Odchov kuřat a kuřice

60 - 70

50

500 - 585

420

-

12 týdnů

0 Dní

Design Janota

|       Posledná aktualizácia: 19.3.2019

Úvod

O nás

Partneri

Fotogaléria

Kontakty