Výrobce krmiv

Farmář

Silážování / Konzervace

Zvířata

Bílkovinné a polobílkovinné pícniny - silážní přípravky

SilaFor® 2 Plus

Kombinace kyseliny mravenčí a její soli.

Vysoce účinný silážní přípravek pro konzervaci

bílkovinných a polobílkovinných pícnin s nízkou sušinou.

Okamžité snížení pH silážované hmoty!

  • Brání rozkladu dusíkatých látek.
  • Okamžité snížení pH silážované hmoty.
  • Výrazný antibakteriální účinek.

Symbol pro použití

v ekologickém zemědělství.

Určen pro

Účinek

Dávkování

• konzervaci těžce a středně těžce silážovatelné píce z přímé   sklizně při sušině 20-28%

   (vojtěška, jetel, travní porosty, směsky .....)

• konzervace mláta a vedlejších produktů potravinářského   průmyslu

 

Výrazně snižuje riziko ztrát při:

• konzervaci pícnin s nízkou sušinou (od 20%)

• silážování za špatných klimatických podmínek kdy nelze zavadat

• konzervaci produktů s vysokým obsahem dusíkatých látek

 

• ihned po aplikaci snižuje pH silážované hmoty

• působí selektivně na fermentační procesy

• okamžitě inhibuje proteolytické enzymy

• brání rozkladu dusíkatých látek

• potlačuje rozvoj nežádoucí mikroflóry

• zlepšuje aerobní stabilitu siláže

• podporuje uchování cukrů

• snižuje ztrátu sušiny

• zvyšuje příjem sušiny a konverzi živin

3 - 6 l/t silážované hmoty

Dávka v litrech na tunu silážované píce

Pícnina

TRÁVY

LOUKY

JETEL

VOJTĚŠKA

MLÁTO

l/t

3 - 5

3 - 6

3 - 6

4 - 6

3 - 4

|     Poslední aktualizace: 17.2. 2019

Úvod

O nás

Partneři

Fotogalerie

Kontakty

Design Janota